کمپرسور باد

کمپرسور باد یک دستگاه مکانیکی است که با استفاده از یک موتور الکتریکی یا گازی وسیله ای را کنترل می کند. عملکرد این دستگاه اینگونه است که حجم هوای پیش رونده را مکیده و در یک نقطه محدود متراکم می کند تا هوای با فشار بالا را به مخزن منتقل کند و از آن ‌جهت افزایش فشار سیالات تراکم پذیر همچون گازها و بخار ها استفاده می شود.
در حقیقت کمپرسورها با صرف انرژی مکانیکی، سیال را با سرعت به درون خود مکیده، آن را فشرده می‌کنند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پرفشار خروجی از کمپرسورها را از یک سامانه خنک ‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز کاهش یابد.

اطلاعات بیشتر ...
هیچ محصولی یافت نشد.