سایر ابزار

ابزار دستی ابزارهایی هستند پر مصرف و با استفاده های گوناگون در صنایع مختلف که در تنوع زیادی تولید می شوند.
ابزار دستی با استفاده از نیروی دست کار می کنند.
تولیدکنندگان این نوع ابزارها را با طراحی ارگونومیک تولید می کنند تا هنگام کار کردن با آنها کمترین میزان آسیب به دست کاربر وارد شود.

اطلاعات بیشتر ...
هیچ محصولی یافت نشد.