تراز دستی

یکی از ابزار دستی که از آن برای اندازه گیری استفاده می شود تراز است که دارای انواع گوناگونی می باشد و از هر کدام در موقعیت ها و موارد مختلفی استفاده می شود، از جمله این کاربرد ها به شرح زیر است:

اندازه گیری شیب افقی
اندازه گیری شیب عمودی
اندازه گیری مستقیم
اندازه گیری تختی
اندازه گیری موازی
اندازه گیری هم محو

اطلاعات بیشتر ...
هیچ محصولی یافت نشد.